آزمایش بیوشیمی

آزمایش بیوشیمی یا به اصطلاح مجموعه آزمایش های بیوشیمی به مجموعه آزمایشاتی گفته می‌شود که برای ارزیابی عملکرد انواع مختلف از اعضای بدن انجام می‌شوند. در این آزمایشات، ترکیب شیمیایی خون و سایر مایعات بدن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، به منظور تشخیص بیماری‌های مختلف و یا بررسی وضعیت سلامتی فرد.

معمولاً در آزمایشات بیوشیمی، از نمونه خون برای اندازه‌گیری میزان مواد شیمیایی مختلفی که ممکن است در بیماری‌های مختلف تغییر کنند، استفاده می‌شود. برخی از مثال‌های آزمایشات بیوشیمی عبارتند از:

۱. آزمایشات کلسترول: این آزمایشات شامل اندازه‌گیری میزان کلسترول، HDL، LDL و تری‌گلیسرید در خون است. این آزمایشات به منظور ارزیابی خطر بروز بیماری‌های قلبی عروقی انجام می‌شوند.

۲. آزمایشات فشار خون: این آزمایشات شامل اندازه‌گیری فشار خون در عروق بدن است. فشار خون مناسب، برای حفظ سلامتی قلب و عروق بسیار مهم است.

۳. آزمایشات فرکتال کریاتینین: این آزمایش برای اندازه‌گیری میزان کریاتینین در خون و همچنین میزان این ماده در ادرار استفاده می‌شود، که می‌تواند در تشخیص بیماری‌های کلیوی مفید باشد.

۴. آزمایشات قند خون: این آزمایشات شامل اندازه‌گیری میزان قند خون و همچنین هموگلوبین A1C در خون است. این آزمایشات به منظور تشخیص دیابت و نظارت بر کنترل قند خون در بیماران دیابتی انجام می‌شوند.

۵. آزمایشات آهن: این آزمایشات شامل اندازه‌گیری میزان آهن در خون است. این آزمایشات به منظور تشخیص بیماری‌های کبدی، کم‌خونی و یا بیماری‌های دیگر انجام می‌شوند.

در کل، آزمایشات بیوشیمی برای تشخیص وضعیت سلامتی فرد و برای پیگیری درمان بیماری‌ها بسیار مهم هستند.

  • نمونه گیری در منزل
  • آزمایشات بسیار دقیق
biochemistry

در بخش بیوشیمی آزمایشگاه، انواع مختلفی از آزمایشات بیوشیمی انجام می‌شود که برای ارزیابی وضعیت سلامتی فرد و تشخیص بیماری‌ها بسیار مفید هستند. برخی از مثال‌های آزمایشات بیوشیمی عبارتند از:

۱. آزمایشات کلسترول: این آزمایشات شامل اندازه‌گیری میزان کلسترول، HDL، LDL و تری‌گلیسرید در خون است. این آزمایشات به منظور ارزیابی خطر بروز بیماری‌های قلبی عروقی انجام می‌شوند.

۲. آزمایشات فشار خون: این آزمایشات شامل اندازه‌گیری فشار خون در عروق بدن است. فشار خون مناسب، برای حفظ سلامتی قلب و عروق بسیار مهم است.

۳. آزمایشات فرکتال کریاتینین: این آزمایش برای اندازه‌گیری میزان کریاتینین در خون و همچنین میزان این ماده در ادرار استفاده می‌شود، که می‌تواند در تشخیص بیماری‌های کلیوی مفید باشد.

۴. آزمایشات قند خون: این آزمایشات شامل اندازه‌گیری میزان قند خون و همچنین هموگلوبین A1C در خون است. این آزمایشات به منظور تشخیص دیابت و نظارت بر کنترل قند خون در بیماران دیابتی انجام می‌شوند.

۵. آزمایشات آهن: این آزمایشات شامل اندازه‌گیری میزان آهن در خون است. این آزمایشات به منظور تشخیص بیماری‌های کبدی، کم‌خونی و یا بیماری‌های دیگر انجام می‌شوند.

۶. آزمایشات کبد: این آزمایشات شامل اندازه‌گیری میزان آنزیم‌های کبدی مانند آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و غیره است. این آزمایشات به منظور تشخیص بیماری‌های کبدی و نظارت بر درمان آنها انجام می‌شوند.

۷. آزمایشات کلسیم: این آزمایش شامل اندازه‌گیری میزان کلسیم در خون است. این آزمایش به منظور تشخیص بیماری‌های مرتبط با کلسیم مانند اوستئوپوروز و هیپرپاراتیروئیدیسم انجام می‌شوند.

۸. آزمایشات ادرار: این آزمایشات شامل اندازه‌گیری میزان مواد شیمیایی مانند پروتئین، گلوکز، کراتینین و غیره در ادرار است. این آزمایشات به منظور تشخیص بیماری‌های مرتبط با کلیه و نظارت بر درمان آنها انجام می‌شوند.

۹. آزمایشات الکترولیتی: این آزمایش شامل اندازه‌گیری میزان سدیم، پتاسیم، کلرید و کلسیم در خون است. این آزمایشات به منظور تشخیص بیماری‌های مرتبط با اختلالات الکترولیتی و نظارت بر درمان آنها انجام می‌شوند.

۱۰. آزمایشات آب‌الکلی: این آزمایش شامل اندازه‌گیری میزان آلکوهول در خون است. این آزمایش به منظور تشخیص سطح مصرف آلکوهول و نظارت بر درمان اعتیاد به آن انجام می‌شود.

در کل، بخش بیوشیمی آزمایشگاه شامل انواع مختلفی از آزمایشات بیوشیمی است که برای ارزیابی وضعیت سلامتی فرد بسیار مهم هستند. هر آزمایش نیاز به نمونه خون، ادرار یا سایر مایعات بدن دارد که باید از بیمار گرفته شود و سپس تحت آزمایش قرار گیرد.

راه های ارتباطی

با آزمایشگاه صدر  

بهترین و دقیق ترین خدمات آزمایشگاهی را با آزمایشگاه صدر تجربه کنید.