آزمایش انگل شناسی

استرینگ تست یا آزمایش انگل شناسی یک آزمایش است که برای تشخیص انواع مختلف انگل‌ها و ایجاد بیماری‌های آنها در بدن انسان و حیوانات استفاده می‌شود. این آزمایش به وسیله یک نمونه خون انجام می‌شود، عموماً از رگ دست یا بازو گرفته می‌شود.

در آزمایش استرینگ، نمونه خون تحت میکروسکوپ قرار می‌گیرد و بررسی می‌شود تا نشان دهد آیا درون خون انگلی وجود دارد یا خیر. در صورت وجود انگل، نوع آن نیز مشخص می‌شود. به عنوان مثال، می‌توان به تست استرینگ برای تشخیص مالاریا، بیماری لیشمانیوز، بیماری چاگاس و بسیاری دیگر اشاره کرد.

استفاده از آزمایش استرینگ به دلیل سادگی و کارآیی آن در تشخیص بعضی از بیماری‌های انگلی، بسیار متداول است. با این حال، برای تشخیص دقیق تر بیماری‌های انگلی، ممکن است لازم باشد از آزمایش‌های دیگری نیز همراه با استرینگ استفاده شود.

  • نمونه گیری در منزل
  • آزمایشات بسیار دقیق
parasitology

آزمایش استرینگ به عنوان یکی از روش‌های اولیه تشخیص بیماری‌های انگلی در بسیاری از کشورها، به خصوص در مناطقی که بیماری‌های انگلی شایع هستند، استفاده می‌شود. این آزمایش به دلیل سادگی و قابلیت انجام در محل‌هایی که تجهیزات پزشکی پیشرفته ندارند، بسیار محبوب است.

در آزمایش استرینگ، نمونه خون در یک اسلاید قرار می‌گیرد و با محلولی که حاوی رنگ است، رنگ‌آمیزی می‌شود. این رنگ‌آمیزی به کمک مایع گرام انجام می‌شود که باعث می‌شود انگل‌های بیماری‌زا در نمونه خون به صورت رنگی و با دقت بیشتری دیده شوند.

بعد از اینکه نمونه خون رنگ آمیزی شده است، زیر میکروسکوپ قرار می‌گیرد و در صورت وجود انگل‌های بیماری‌زا، آنها با دقت مشخص می‌شوند. به طور مثال، در صورت وجود مالاریا، سلول‌های خونی مشکوک به انگل‌های پلاسمودیوم گرم نمایی می‌کنند.

با این حال، برای تشخیص دقیق تر بعضی از بیماری‌های انگلی، ممکن است لازم باشد از آزمایش‌های دیگری همراه با استرینگ استفاده شود. به عنوان مثال، برای تشخیص بیماری لیشمانیوز، ممکن است علاوه بر استرینگ، آزمایش آنتی ژنی و آزمایش PCR نیز مورد استفاده قرار گیرد.

 

آزمایش استرینگ برای تشخیص بیمارهای انگلی

 آزمایش استرینگ برای تشخیص بیماری‌های دیگری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی، آزمایش استرینگ برای تشخیص بیماری‌هایی که توسط انگل‌های مختلفی ایجاد می‌شوند مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعضی از بیماری‌هایی که با استفاده از آزمایش استرینگ قابل تشخیص هستند عبارتند از:

1. مالاریا: بیماریی است که به دلیل عفونت با پلاسمودیوم، یک نوع انگل، ایجاد می‌شود.

2. لیشمانیوز: بیماریی است که به دلیل عفونت با لیشمانیا، یک نوع انگل، ایجاد می‌شود.

3. بیماری چاگاس: بیماریی است که به دلیل عفونت با تریپانوسوما کروزی، یک نوع انگل، ایجاد می‌شود.

4. تریکومونیاز: بیماریی است که به دلیل عفونت با تریکوموناس، یک نوع انگل، ایجاد می‌شود.

5. بیماری بابزیوز: بیماریی است که به دلیل عفونت با بابزیا، یک نوع انگل، ایجاد می‌شود.

6. توکسوپلاسموز: بیماریی است که به دلیل عفونت با توکسوپلاسما، یک نوع انگل، ایجاد می‌شود.

آزمایش استرینگ برای تشخیص بیماری‌های انگلی کاربرد دارد، اما برای تشخیص دقیق بیماری‌های انگلی، ممکن است لازم باشد از آزمایش‌های دیگری همراه با استرینگ استفاده شود.

راه های ارتباطی

با آزمایشگاه صدر  

بهترین و دقیق ترین خدمات آزمایشگاهی را با آزمایشگاه صدر تجربه کنید.