تست سیتوژنتیک مولکولی

آزمایشات سیتوژنتیک مولکولی یا آزمایشات ژنتیک مولکولی سیتوژنتیک، آزمایشاتی هستند که برای بررسی تغییرات و اختلالات در ساختار کروموزوم‌ها و ژنوم سلول‌ها استفاده می‌شوند. این آزمایشات به کمک تکنیک‌های مولکولی مانند PCR، فلوئورسانس in situ hybridization (FISH) و میکروآرایه ژنتیکی (CGH) انجام می‌شوند.

هدف اصلی از آزمایشات سیتوژنتیک مولکولی، تشخیص و شناسایی تغییرات ژنتیکی است که ممکن است باعث بروز بیماری‌ها یا اختلالات ژنتیکی در فرد شود. این آزمایشات معمولاً در زمینه پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرند و به عنوان ابزاری برای تشخیص و پیش‌بینی بیماری‌های ژنتیکی، نقص‌های خلقی و اختلالات ساختار کروموزومی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

  • نمونه گیری در منزل
  • آزمایشات بسیار دقیق
Molecular cytogenetics

1) FISH

Fluorescence in Situ Hybridization یا هیبریدیزاسیون درجای فلورسنت،یک تکنیک در سیتوژنتیک پزشکی به شمار می رود . با استفاده از تکنیک FISH می توان محل یک ژن و یا بخشی از یک ژن را بر روی کروموزوم تعیین کرد. این تکنیک با استفاده از نشانگرهای اختصاصی از جنس DNA که به مواد فلورسنت متصل است، انجام شده و می تواند قطعات DNA مربوط به باکتری های و ویروس ها و یا حتی قسمت هایی از کروموزوم را شناسایی کند. در مطالعات کلینیکی، FISH می تواند برای تشخیص پیش از تولد ناهنجاری های کروموزومی ، تشخیص پس از تولد افراد ناقل بیماری های ژنتیکی، تشخیص سیتوژنتیکی تومورها و شناسایی اختلالات ناشی از بیان ژن ها مورد استفاده قرار گیرد.

کاربرد های تکنیک FISH شامل چه مواردی می شود؟

  • بازآرایی ها در انواع سرطان ها
  • ریزحذف های کروموزومی غیر قابل تشخیص با کاریوتایپ

2) CGH-Array

Array CGH  تکنیکی سیتوژنتیکی با قدرت تفکیک بالا برای بررسی حذف و یا اضافه شدگی‌ ها در کل ژنوم و شناسایی عدم تعادل کروموزومی است. این آزمایش، به ویژه برای شناسایی علت عقب ماندگی ‌های ذهنی و یا ناهنجاری ‌های مادرزادی کاربرد دارد. قدرت تفکیک بالای این تکنیک آن را جهت بررسی ‌های بالینی بسیار مناسب می ‌سازد.

راه های ارتباطی

با آزمایشگاه صدر  

بهترین و دقیق ترین خدمات آزمایشگاهی را با آزمایشگاه صدر تجربه کنید.