صندوق الکترونیکی پیشنهاد و انتقادات آزمایشگاه صدر
    به اطلاع مراجعه کنندگان گرامی می رساند آزمایشگاه صدر به منظور دریافت سریعتر انتقادات و پیشنهادات شما سروران گرامی و انتقال پیام ها به مدیریت،  صندوق الکترونیکی انتقادات و پیشنهادات را راه اندازی نموده است.

    نظر، پیشنهاد و انتقاد شما برای این آزمایشگاه ارزنده است و به ما کمک میکند در جهت توسعه و رفع موانع ذکر شده تلاش کنیم.

    آدرس

    تبریز، سربالایی ولیعصر، ساختمان صدر ط 2