مرکز آزمایش ژنتیک

آزمایش ژنتیک (Genetic Testing) یک روش تشخیصی است که برای تحلیل دقیق و شناسایی تغییرات در ژن‌ها و کروموزوم‌های بدن استفاده می‌شود. این آزمایش‌ها می‌توانند به پزشکان و بیماران کمک کنند تا بیماری‌های ژنتیکی را شناسایی کنند و روش‌های درمان مناسب را مشخص کنند.

آزمایش‌های ژنتیک به دو دسته تقسیم می‌شوند: آزمایش‌های ژنومیک که بررسی کلیه ژنوم یک فرد را شامل می‌شوند و آزمایش‌های جزئیاتی که تنها برای بررسی تغییرات در یک یا چند ژن خاص انجام می‌شوند.

برخی از کاربردهای آزمایش‌های ژنتیک عبارتند از:

1. تشخیص بیماری‌های ژنتیکی: آزمایش‌های ژنتیک می‌توانند به پزشکان کمک کنند تا بیماری‌های ژنتیکی مانند بیماری‌های خودایمنی، بیماری‌های کبدی ژنتیکی و بیماری‌های نادر را شناسایی کنند.

2. پیش بینی بیماری‌های ژنتیکی: با بررسی ژنوم فرد، می‌توان پیش بینی کرد که آیا فرد دارای بیماری‌هایی مانند سرطان، بیماری‌های قلبی و عروقی و یا بیماری‌های سرطانی خاصی است یا خیر.

3. تعیین درمان مناسب: آزمایش‌های ژنتیک می‌توانند به پزشکان کمک کنند تا به درمان مناسب برای بیماری‌ها براساس ژنوم فردی بپردازند.

4. تشخیص ارثی بودن بیماری‌ها: آزمایش‌های ژنتیک می‌توانند به فرزندان افرادی که دارای بیماری‌های ژنتیکی هستند کمک کنند تا بفهمند آیا آن‌ها هم دارای بیماری هستند یا خیر.

همچنین، آزمایش‌های ژنتیک می‌توانند در تحقیقات علمی و توسعه داروهای جدید نیز مفید باشند.

  • نمونه گیری در منزل
  • آزمایشات بسیار دقیق
genetics-sadr

رایج ترین آزمایش های ژنتیک

راه های ارتباطی

با آزمایشگاه صدر  

بهترین و دقیق ترین خدمات آزمایشگاهی را با آزمایشگاه صدر تجربه کنید.