آزمایش RAST

آزمایش تست آلرژی و حساسیت یک روش تشخیصی است که به منظور تشخیص و تعیین نوع و واکنش آلرژی در برابر مواد خاصی مانند غذاها، آلرژن‌های محیطی، داروها و سایر مواد صورت می‌گیرد. این آزمایش با استفاده از نمونه‌برداری از خون یا جلد انجام می‌شود.

در آزمایش تست آلرژی، مواد آلرژنیک که ممکن است باعث واکنش آلرژیک در بدن شوند، به بیمار تزریق می‌شوند یا به روش‌های دیگری مانند تماس مستقیم با پوست، تنفس یا خوردن ماده آلرژنی در بدن وارد می‌شوند. سپس واکنش بدن به این مواد بررسی می‌شود و علائم و نشانه‌های آلرژیک مانند تورم، قرمزی، خارش، آبریزش و علائم دیگر مشاهده می‌شود.

آزمایش RAST (Radioallergosorbent Test) یکی از روش‌های آزمایشی برای تشخیص آلرژی است. در این آزمایش، سطح آنتی‌بادی‌های IgE موجود در خون بررسی می‌شود تا نشان دهد آیا فرد در برابر آلرژن خاصی حساسیت دارد یا خیر.

آشنایی با تفسیر برگه آزمایش آموزش خواندن علایم نتیجه آزمایش

روش انجام آزمایش RAST به شرح زیر است:
1. نمونه خون از بیمار گرفته می‌شود.
2. در آزمایشگاه، یک آلرژن خاص که مشتق شده از ماده‌ای است که احتمالاً موجب واکنش آلرژیک در بیمار می‌شود، با یک ساپورت (کاغذ یا پلاک) مخصوص ترکیب می‌شود.
3. سرم خون حاوی آنتی‌بادی‌های IgE از بیمار به ساپورت اضافه می‌شود.
4. آلرژن‌ها متصل به ساپورت و آنتی‌بادی‌های IgE موجود در سرم خون با یکدیگر واکنش می‌دهند.
5. سپس ساپورت شسته شده و آنتی‌بادی‌های IgE متصل به آلرژن‌ها در ساپورت ثابت می‌شوند.
6. در نهایت، سطح آنتی‌بادی‌های IgE متصل شده به ساپورت به وسیلهٔ روش‌های شیمیایی یا رادیواکتیویته اندازه‌گیری می‌شود.

نتیجه آزمایش RAST به عنوان یک میزان عددی ارائه می‌شود که نشان می‌دهد سطح آنتی‌بادی‌های IgE مربوط به آلرژن خاص در خون بیمار چقدر است. این نتیجه می‌تواند به پزشک کمک کند تا حساسیت بیمار را بررسی کرده و درمان مناسب را تعیین کند.

آزمایش حساسیت پوستی

تست های RAST در مقابل تست های پوستی مقایسه و نتیجه

تست RAST (Radioallergosorbent Test) و تست‌های پوستی هر دو روشی برای تشخیص آلرژی است، اما با استفاده از روش‌ها و مکانیزم‌های متفاوتی اقدام به تشخیص آلرژی می‌کنند. در ادامه، تفاوت‌های اصلی بین این دو روش را توضیح می‌دهم:

1. تست RAST: در تست RAST، سطح آنتی‌بادی‌های IgE موجود در سرم خون بررسی می‌شود. نمونه خون بیمار گرفته شده و در آزمایشگاه با آلرژن خاصی که احتمالاً باعث واکنش آلرژیک است، ترکیب می‌شود. سپس سطح آنتی‌بادی‌های IgE متصل به آلرژن اندازه‌گیری می‌شود. نتیجه آزمایش به صورت مقدار عددی یا درجه‌ای اعلام می‌شود که نشان می‌دهد سطح آنتی‌بادی IgE به آلرژن مورد بررسی در خون بیمار چقدر است. این آزمایش معمولاً برای آلرژن‌های خارجی مانند غذاها، گرده گیاهان، حیوانات و غیره استفاده می‌شود.

2. تست‌های پوستی: تست‌های پوستی شامل چندین روش تست مانند تست پریکutanه (Prick Test) و تست پچ (Patch Test) می‌شوند. در تست پریکutanه، آلرژن مورد بررسی روی پوست بیمار قرار می‌گیرد و با استفاده از سوزن کوچک، به طور کنترل شده در لایه بیرونی پوست نفوذ می‌کند. در تست پچ، آلرژن روی پوست قرار داده می‌شود و با استفاده از پوچ‌های چسبی نگه داشته می‌شود تا به مدت زمان مشخصی (معمولاً 48 تا 72 ساعت) در معرض پوست باقی بماند. سپس پاسخ آلرژیک پوست مورد بررسی می‌شود.

تست‌های پوستی امکان بررسی واکنشی مستقیم در محل تماس با آلرژن را فراهم می‌کنند و نتیجه آزمایش به صورت تورم، قرمزی، خارش و غیره در پوست قابل مشاهده است. این تست‌ها عموماً برای بررسی حساسیت به آلرژن‌های موضعی مانند مواد شیمیایی، داروها و محصولات آرایشی استفاده می‌شوند.

نحوه انجام هر دو روش تست RAST و تست‌های پوستی

1. نمونه خون: ابتدا، یک نمونه خون از بیمار گرفته می‌شود. این نمونه خون معمولاً از رگ بزرگی مانند رگ دست یا آرنج گرفته می‌شود. نمونه خون سپس به آزمایشگاه ارسال می‌شود.

2. پردازش نمونه خون: در آزمایشگاه، نمونه خون به سرعت پردازش می‌شود. ابتدا، سرم خون از نمونه جدا می‌شود. سرم خون حاوی آنتی‌بادی‌های IgE است که در صورت وجود حساسیت به آلرژن، بالا می‌رود.

3. مخلوط کردن با آلرژن: سپس، سرم خون با آلرژن خاصی که قرار است بررسی شود، مخلوط می‌شود. این آلرژن می‌تواند آلرژن موجود در غذا، گرده گیاهان، حیوانات، قارچ‌ها و غیره باشد.

4. راکتیویته آلرژن و آنتی‌بادی: آلرژن و آنتی‌بادی‌های IgE موجود در سرم خون با یکدیگر واکنش می‌دهند. این واکنش موجب تشکیل یک مرکب است که می‌تواند به آنتی‌بادی‌ها متصل شود.

5. جداسازی مرکب: سپس، مرکب تشکیل شده به وسیلهٔ روش‌های جداسازی مخصوصی از سرم خون جدا می‌شود. این مرکب شامل آلرژن متصل به آنتی‌بادی‌های IgE است.

6. اندازه‌گیری سطح آنتی‌بادی: درنهایت، سطح آنتی‌بادی‌های IgE متصل به آلرژن در سرم خون اندازه‌گیری می‌شود. این اندازه‌گیری می‌تواند با استفاده از روش‌های شیمیایی یا رادیواکتیویته انجام شود. نتیجه به صورت مقدار عددی ارائه می‌شود که نشان می‌دهد سطح آنتی‌بادی IgE به آلرژن در خون بیمار چقدر است.

ویروس زونا VZV یا ویروس آبله مرغان آشنایی، درمان و خطرات آن

آیا تست RAST برای تشخیص آلرژی به داروها هم استفاده می‌شود؟

بله، تست RAST نیز برای تشخیص آلرژی به داروها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع، تست RAST قادر است به آلرژی به آلرژن‌های مختلف از جمله آلرژن‌های موجود در داروها پاسخ دهد.

داروها می‌توانند آلرژن‌های مستقیم یا غیرمستقیم را شامل شوند. آلرژن‌های مستقیم به صورت مستقیم در دارو حضور دارند، مانند پروتئین‌ها یا دیگر مولکول‌های آلرژنی که در دارو تشکیل می‌شوند. آلرژن‌های غیرمستقیم، به دلیل واکنش بدن به ترکیبات دارویی خاص، مانند متابولیت‌های دارویی، ممکن است آلرژی را ایجاد کنند.

تست RAST برای تشخیص آلرژی به داروها به همان روشی که برای تشخیص آلرژی به سایر آلرژن‌ها استفاده می‌شود، انجام می‌شود. نمونه خون بیمار گرفته شده و در آزمایشگاه با آلرژن مربوط به داروی مورد نظر ترکیب می‌شود. سپس سطح آنتی‌بادی‌های IgE به آلرژن دارویی در سرم خون اندازه‌گیری می‌شود. این آزمایش می‌تواند به پزشک کمک کند تا ببیند آیا بیمار حساسیت یا آلرژی به داروی مورد نظر را دارد یا خیر.

آیا تست RAST برای تشخیص آلرژی و حساست های فصلی هم استفاده می‌شود؟

تست RAST (Radioallergosorbent Test) به عنوان یکی از روش‌های آزمایشگاهی برای تشخیص آلرژی‌ها استفاده می‌شود، اما به طور معمول برای تشخیص آلرژی‌های فصلی، مانند آلرژی به گرده گیاهان یا آلرژی به گربه و سگ، از آزمون‌های دیگری استفاده می‌شود.

تست RAST اصلاح شده به نام آزمون ImmunoCAP معروف است که برای سنجش سطح آلرژی‌های مرتبط با IgE در سرم خون استفاده می‌شود. این آزمون میزان آلرژی‌های مختلف را در برابر آلرژن‌های مختلف، از جمله گرده گیاهان، حیوانات خانگی و غیره، اندازه‌گیری می‌کند.

برای تشخیص آلرژی‌های فصلی، روش‌های دیگری مانند آزمون پوستی (Skin Prick Test) معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این آزمون، آلرژن‌های مشتق شده از گرده گیاهان یا سایر آلرژن‌های فصلی بر روی پوست بیمار قرار می‌گیرند و سپس واکنش پوستی مانند قرمزی و تورم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این آزمون می‌تواند در تشخیص آلرژی‌های فصلی مفید باشد.

در هر صورت، تشخیص و مدیریت آلرژی‌های فصلی بهتر است توسط یک پزشک متخصص آلرژی و ایمونولوژی صورت گیرد. او می‌تواند بر اساس علائم، سابقه بیماری و نتایج آزمون‌های مختلف، تشخیص صحیح را قرار دهد و برنامه درمانی مناسب را تعیین کند.

نتایج نرمال تست RAST  چگونه است؟

نتایج آزمایش RAST معمولاً در اعدادی از 0.10 kU/L تا 100 kU/L بیان می شود. مقدار کمتر از 0.35 kU/L نشان دهنده حساسیت بعید به یک آلرژن است قابل ذکر است که نتایج تست RAST شدت واکنش و حساسیت را تعیین نمی کند.

برای انجام آزمایش آلرژی و تست حساسیت،مراجعه به یک متخصص و انجام آزمایش در یک آزمایشگاه بسیار مهم است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


− یک = 5